Veelgestelde vragen - FAQ

Hieronder vind u de veelgestelde vragen,  voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen +32 (0) 33240780

Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat 

(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken.

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruik.

(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Een vlarem-II attest…

  • …wordt opgemaakt door een erkende technieker.
  • …is nodig bij de verkoop van een woning.
  • …is nodig bij een controle door OVAM op juiste tanksanering of bij vervuiling in de buurt.
  • …is het bewijs dat de sanering volgens de regels van de kunst is uitgevoerd!

 

Een tank zomaar ‘volkappen met water of zand’ is uit grootmoeders tijd en kan de klant duizenden euro’s kosten! Vervuilde grond wordt momenteel verwerkt aan 1,12 euro per kilo

Gratis een offerte aanvragen?

mazouttank verwijderen

Heeft u een vraag?